Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Naleving van de AVG

De app die wordt gebruikt om de AVG/LGPD/CCPA-CPRA/VCDPA/APPI/PIPEDA-naleving van deze site te garanderen, verzamelt uw IP-adres en het e-mailadres om de gegevens te verwerken. Raadpleeg het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden voor meer informatie

Gegevensrectificatie

U kunt de onderstaande link gebruiken om uw accountgegevens bij te werken als deze niet correct zijn.

dataportabiliteit

Via onderstaande links kunt u alle gegevens die wij opslaan downloaden en gebruiken voor een betere ervaring in onze winkel.

Toegang tot persoonlijke gegevens

Via onderstaande link kunt u een rapport opvragen. Hierin staan ​​alle persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.

Recht om vergeten te worden

Gebruik deze optie als u uw (persoons)gegevens uit onze winkel wilt verwijderen. Houd er rekening mee dat door dit proces uw account wordt verwijderd, zodat u er geen toegang meer toe heeft en er geen gebruik meer van kunt maken .

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Makra Pro, adres: Erlanger Straße 15, 91480 Markt Taschendorf - telefoon: +49 1752 1627 12 ) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. e-mail). Mail - support@reekov.com ) van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring ook elektronisch invullen en opsturen op onze website [ www.reekov.com/kontakt] . Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping.​

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

​Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de geretourneerde goederen hebben ontvangen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons (Makra Pro, Matthias Krabel, Erlanger Str. 15, 91480 Markt Taschendorf) retourneren en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. U bent alleen aansprakelijk voor waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Voorbeeld herroepingsformulier

Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons terug.

  • Aan Makra Pro, attentie Matthias Krabel, Erlanger Straße 15, 91480 Markt Taschendorf
  • Ik/wij (*) herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van het volgende
  • Goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*)
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening consument(en) (alleen indien melding op papier)
  • Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.