Naar inhoud

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden van ReeKOV: Duidelijk, eerlijk en klantgericht

Lees meer over de algemene voorwaarden van ReeKOV. Duidelijk geformuleerde voorwaarden voor een betrouwbare winkelervaring. Bestel met vertrouwen en optimaliseer het comfort van uw tractor.

ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTINFORMATIE

Inhoudsopgave

 1. domein
 2. sluiten van contract
 3. herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Speciale voorwaarden voor het verwerken van goederen volgens specifieke klantspecificaties
 9. Actievouchers inwisselen
 10. Cadeaubonnen inwisselen
 11. Toepasselijk recht
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

1. TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van MAKRA PRO met haar eigen merk REEKOV (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") sluit met de Verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hiermee tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot levering van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn.

Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat geïntegreerd is in de online shop van de verkoper.

Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractaanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook per telefoon, e-mail, post of online contactformulier bij de verkoper indienen.

​2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant doorslaggevend is, of
 • door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien meerdere van de hiervoor genoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het tijdstip waarop een van de hiervoor genoemde alternatieven zich voor het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als een afwijzing van het aanbod met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

​2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna: "PayPal "), onder de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die tijdens het online bestelproces kan worden geselecteerd, verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te accepteren op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

​2.5 Als u de betalingsmethode "Amazon Payments" selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (hierna: "Amazon"), onder voorbehoud van de Gebruikersovereenkomst Amazon Payments Europe, die kan worden bekeken op https://payments.amazon.de/help/201751590. Als de klant tijdens het online bestelproces "Amazon Payments" als betaalmethode selecteert, geeft hij door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten, ook een betalingsopdracht aan Amazon. In dit geval verklaart de verkoper het aanbod van de klant al te aanvaarden op het moment dat de klant het betalingsproces start door op de knop te klikken waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

​2.6 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract na het sluiten van het contract door de verkoper opgeslagen en na het plaatsen van de bestelling in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden verstuurd. Verder maakt de verkoper de contracttekst niet toegankelijk. Als de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen ze door de klant gratis worden opgevraagd via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens.

2.7 Alvorens een bindende bestelling te plaatsen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie die op het scherm wordt weergegeven zorgvuldig te lezen. Een effectief technisch middel voor betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer in het kader van het elektronische bestelproces met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties corrigeren totdat hij op de knop klikt die het bestelproces beëindigt.

2.8 Alleen de Duitse taal is beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.9 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de orderverwerking correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden zijn verzonden om de bestelling te verwerken, kunnen worden afgeleverd.

4. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door banken (bijv. overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online winkel van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als de betalingsmethode "PayPal-automatische incasso" is geselecteerd, int PayPal het factuurbedrag namens de verkoper van de bankrekening van de klant nadat een SEPA-automatische incasso is afgegeven, maar niet voordat de deadline voor de voorschotinformatie is verstreken . Voormelding ("Voormelding") is elk bericht (bijv. factuur, polis, contract) aan de klant dat een afschrijving via SEPA-incasso aankondigt. Als de automatische incasso niet wordt geïncasseerd omdat er onvoldoende saldo op de rekening staat of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of als de klant bezwaar maakt tegen de automatische incasso terwijl hij daartoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten dragen die zijn gemaakt door de betreffende bank als hij hiervoor verantwoordelijk is.

5. LEVERINGS- EN VERZENDINGSVOORWAARDEN

5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper doorslaggevend.

5.2 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper hierdoor heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten voor de levering als de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het herroepingsrecht van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

​5.3 In het geval van zelfafhaling informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen klaar staan ​​om afgehaald te worden. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant na overleg met de verkoper de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant gegeven:

 • per email
 • post-

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij het eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN (GARANTIE)

7.1 Indien het gekochte artikel gebrekkig is, geldt de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

7.2 Indien de klant als consument handelt, wordt hem gevraagd om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hieraan niet voldoet, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8. BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN GOEDEREN VOLGENS BEPAALDE SPECIFICATIES VAN DE KLANT​

8.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van het contract niet alleen de levering van goederen verschuldigd is, maar ook de verwerking van de goederen volgens specifieke specificaties van de klant, moet de klant de verkoper voorzien van alle inhoud die nodig is voor de verwerking, zoals teksten , afbeeldingen of afbeeldingen in de bestandsformaten, opmaak, afbeelding gespecificeerd door de verkoper - en bestandsgroottes en om hem de nodige gebruiksrechten te verlenen. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruiksrecht van de aan de verkoper verstrekte inhoud. Hij zorgt er met name voor dat er geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkenrechten en persoonsrechten.

​8.2 De klant vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden die zij tegen de verkoper zouden kunnen doen gelden in verband met een schending van hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant neemt ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging op zich, inclusief alle gerechts- en advocaatkosten in het wettelijke bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper onverwijld, naar waarheid en volledig alle informatie te verstrekken die nodig is voor het onderzoek van de claims en het verweer.

8.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren als de door de klant voor dit doel verstrekte inhoud in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor het aanbieden van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdbedreigende en/of geweldverheerlijkende inhoud.

9. VERZILVERING VAN PROMOTIEVOUCHERS

9.1 Waardebonnen die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de onlineshop van de verkoper en alleen in de aangegeven periode.

​9.2 Actievouchers kunnen alleen door consumenten worden ingewisseld.

​9.3 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de actievoucher als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de actievoucher.

​9.4 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

​9.5 Per bestelling kan slechts één actievoucher worden ingewisseld.

​9.6 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

​9.7 Als de waarde van de actievoucher niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

​9.8 Het saldo van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente betaald.

​9.9 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen geheel of gedeeltelijk met de actievoucher retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

​9.10 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdend effect betalen aan de betreffende eigenaar, die de actievoucher in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-bevoegdheid, de wettelijke onbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

10. VERZILVERING VAN CADEAUBONNEN

10.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper, tenzij anders vermeld op de voucher.

10.2 Cadeaubonnen en resterend saldo op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de voucher is gekocht. Het resterende tegoed wordt op de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

​10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

​10.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

​10.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om extra Cadeaubonnen te kopen.

10.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden gebruikt om het verschil te vereffenen.

​10.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten of rente.

​10.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met bevrijdende werking betalen aan de betreffende eigenaar die de cadeaubon in de online shop van de verkoper inwisselt. Dit geldt niet als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-bevoegdheid, de wettelijke onbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.

11. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

​11.2 Deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijk herroepingsrecht geldt voorts niet voor consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en voor wie als enige woon- en afleveradres buiten de Europese Unie op het moment dat het contract wordt gesloten.

12. ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

12.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

​12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.